Serviciile noastre

Contabilitate financiara si de gestiune

Contabilitate de gestiune:
 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor
 • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice
 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii
Contabilitate financiara:
 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale
 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente
 • Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societãti si transpunerea lor în bilant
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare
 • Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi
 • Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte
 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii
 • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil
 • Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului
 • Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale
 • Intocmirea de dosare credite, dosare leasing
 • Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare
 • Efectuarea de punctaje cu administratia financiara

Contabilitate primara

Contabilitatea primara include:
 • contabilitatea registrului de casa
 • contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri)
 • intocmirea deconturilor de cheltuieli
 • intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare)
 • intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie
 • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant
 • intocmirea de state de plata, pontaje
 • completarea registrului de evidenta a salariatilor etc.
Serviciul de contabilitate primara poate presupune delegarea unuia dintre salariatii nostrii la sediul dumneavoastra si se tarifeaza suplimentar.

Expertiza contabila

Serviciile noastre de expertiza contabila si certificare bilant cuprind:
 • Expertiza contabila judiciara
 • Expertiza contabila amiabila
 • Evaluarea patrimoniului societatii
 • Activitate de cenzorat
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societãti si transpunerea lor în bilant
 • Raportare semestriala
 • Situatie financiara anuala simplificata
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil

Firma de contabilitate

Avantajele si beneficiile colaborarii cu o firma de contabilitate:
 • nu lucreaza pentru tine o singura persoana ci o echipa cu experienta in contabilitate si consultanta financiar contabila; experienta acumulata pentru solutionarea problemelor financiar contabile ale fiecarui client este acum la dispozitia ta
 • firma de contabilitate este la curent cu ultimile modificari legislative in domeniu. Pentru o evidenta contabila si fiscala mereu in concordanta cu ultimile legi si tendinte europene. Noutatile legislative pe probleme specifice de contabilitate fiscalitate vor fi aduse la cunostiinta dumneavoastra in cel mai scurt timp. Firma noastra de contabilitate cunoaste posibilitatile de optimizare si minimizare a taxelor si impozitelor
 • vei fi asistat cu ocazia oricarui control fiscal iar experienta noastra te va feri de eventualele abuzuri
 • firma de contabilitate reprezentata prin persoanele ei angajate este raspunzatoare in fata legii
 • tarifele serviciilor noastre pot fi cu mult mai mici decat propriul departament de contabilitate. Platile efectuate catre o firma de contabilitate pot fi decontate, evitand astfel impozitele in plus ce ar trebui efectuate in cazul unui contract de munca. Factura emisa de firma de contabilitate este deductibila in totalitate
 • datorita experientei va putem recomanda programele de evidenta contabila, gestiune, salarii si imobilizari cele mai potrivite pentru afacerea dumneavoastra
 • firma de contabilitate acumuleaza experienta din numeroasele probleme cu care se confrunta, pentru fiecare client in parte, si o pune in slujba dumneavoastra
 • firma de contabilitate este la curent cu noutatile legislative pe probleme specifice
 • clientii sunt acoperiti de raspunderea contractuala
 • costurile serviciilor noastre pot fi cu pana la 50% mai mici decat costurile efectuarii evidentei contabile la sediul societatii
 • reprezentare in fata organelor de control financiar - fiscale
 • veti putea lua decizii corecte pe baza rapoartelor primite in timp real

Infiintare societati comerciale
 • asistenta la infiintarea companiei, prin acordarea de consultanta in vederea alegerii unei solutii optime din punct de vedere fiscal si contabil
 • intocmirea/depunerea documentatiei pentru infiintarea societatii la ONRC
 • programarea pentru semnarea actelor la ONRC
 • consultanta, ulterioara infiintarii, cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a societatii comerciale la organul fiscal teritorial
 • efectuarea de modificari, la ONRC, legate de actele societatii

Refacere contabilitate

In urma unei analize amanuntite firma noastra isi asuma raspunderea pentru refacerea contabilitatii si aducerea la zi a situatiei contabile. Aceasta inseamna:
 • reintocmirea si depunerea raportarilor privind obligatiile salariale (intocmirea si depunerea la organele competente a declaratiilor rectificative pentru salariati: CAS, somaj, sanatate si ITM)
 • reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a decontului privind tva - taxa pe valoarea adaugata
 • reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind impozitul pe profit
 • refacerea balantei de verificare

Salarizare si resurse umane

Resurse umane
 • Intocmirea contractelor individuale de munca
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca
 • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor
 • Intocmirea adeverintelor de salariu
 • Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului
 • Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal
 • Consultanta privind salarizarea
 • Achizitii carti de munca
 • Depunerea cartilor de munca la ITM
 • Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca
 • Intocmirea documentelor pentru obtinerea repartitiilor de la AJOFM
 • Lista privind posturilor vacante obtinuta de la AJOFM
 • Depunere repartitii la ITM
Salarizare
 • Intocmirea statelor de plata
 • Intocmirea dosarelor de pensionare
 • Depunerea declaratiilor rectificative
 • Calculul concediilor si evidenta medicalelor
 • Calculul si evidenta concediilor de maternitate
 • Calculul si evidenta concediilor de odihna
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati
 • Intocmirea fisierelor pentru banci - plata pe card
 • Plata salariilor pe card
 • Calculul impozitelor pe salarii
 • Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj
Intocmire si depunere declaratii
 • Intocmirea dosarelor de personal
 • Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor la ITM
 • Intocmirea pontajelor
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor de sanatate
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor de CAS
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor de Somaj
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor pentru comisionul ITM

Analiza Financiara

Un rol important in dezvoltarea afacerii il are analiza financiara. Analiza financiara presupune analiza cash flow-ului, a planului de afaceri si a bilantului prescurtat. Consultanta financiara cuprinde elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie.

Instrumente ale analizei financiare:
 • Bilantul contabil
 • Bilantul patrimonial
 • Bilantul functional
 • Bilantul lichidativ
 • Contul de profit si pierdere
 • Soldurile intermediare de gestiune
 • Tabloul fluxurilor de finantare
Indicatori folositi de analiza financiara:
 • Lichiditatea
 • Solvabilitatea
 • Gradul de indatorare
 • Viteza de rotatie a activelor circulante
 • Indicatorii de performanta ai contului de profit si pierdere
 • Indicatorii de rentabilitate
 • Indicatorii de risc financiar
Elemente de analiza finaciara:
 • Analiza structurilor financiare
 • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului
 • Analiza datoriilor si creantelor
 • Analiza capitalurilor si a imobilizãrilor
 • Întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
 • Determinarea indicatorilor de analiza financiara pe baza de rate, ponderi, retratari, etc.

Consultanta fiscala

Consultanta fiscala acopera toate aspectele importante pentru o buna desfasurare a activitatii unei firme. Dintre cele mai importante aspecte sunt urmatoarele:
 • Intocmirea contestatiilor de orice fel (impotriva proceselor verbale de control, etc.)
 • Consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale
 • Identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile firmei dvs.
 • Asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale
 • Analiza impozitelor, consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe si indirecte, impozite pe salarii, asigurari sociale etc.
 • Analiza si solutionarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislatia UE
 • Analiza si solutionarea problemelor de repatriere a profitului, solutii fiscale de maximizare a investitiilor
 • Planificare in domeniul taxelor
Asiguram consultanta fiscala necesara pentru micsorarea fiscalitatii, punandu-va la curent cu toate variantele pe care legea le permite pentru cresterea profitului.

Categorii de impozite pentru care oferim consultanta fiscala:
 • Impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit)
 • Impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii,termen de plata a impozitului, regularizarea anuala a impozitului pe venit,fise fiscale, declaratia de venit global si declaratii speciale
 • Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti: sfera de cuprindere, venituri impozabile obtinute in Romania, retinerea impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii
 • Impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii), impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale
 • Taxa pe valoarea adaugata:sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA